Төслийн хамтрагчид
| Хүрээлэн буй орчны судалгааны Хелмхолтц төв (UFZ) |
Усан орчны экосистемийн анализын салбар | Холбоо барих хаяг:
Helmholtz-Center for Environmental Research (UFZ) | Brueckstr. 3a | D-39114 Magdeburg
| Фраунхоферийн систем техникийн хэрэглээний төв (FhAST) |
Холбоо барих хаяг: Fraunhofer Applications Center for Systems Technology (FhAST) |
Am Vogelherd 50 | D-98693 Ilmenau
| Цэнгэг усны экологи ба дотоодын загасны аж ахуйн Лайбницийн хүрээлэн (IGB) | Гүехэн нуур, нам дор газрын гол горхины судалгааны салбар | Холбоо барих хаяг:
Leibniz Institute for Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB) | Adlershof
Justus-von-Liebig Str. 7 | D-12489 Berlin
| Германы хөгжлийн хүрээлэн |
Холбоо барих хаяг: German Development Institute | Tulpenfeld 6 | 53113 Bonn
| Бергман Бетон +бохир ус зайлуулах техник ХХК |
Холбоо барих хаяг: Bergmann Beton + Abwassertechnik GmbH |
Am Zeisig 8 | D-09322 Penig | PT Wernsdorf
| p2m Берлин ХХК |
Холбоо барих хаяг: p2mberlin GmbH | Cicerostrasse 28 | D-10709 Berlin
| Терристрис ХХК |
Холбоо барих хаяг: terrestris GmbH & Co. KG | Koelnstr. 99, 53111 Bonn
| Дрездений Техникийн Их Сургуулийн Орон зайн мэдээллийн факультет |
(гэрээт гүйцэтгэгч) | Холбоо барих хаяг: HTW Dresden Faculty of Spatial Information | Friedrich-List-Platz 1 | 01008 Dresden