Хэвлэл, нийтлэл & Баримтат кино
Сурталчилгааны материал, төслийн баримт бичгүүдийг татаж авахаар

Ilian, J. & Scharaw, B. (2012):
MoMo Fact Sheet – Decentralized Waste Water Management: Experiences from Pilot Operation in Orkhon Sum
| Татаж авах |

Karthe, D. and Borchardt, D. (Eds.) (2012):
Integrated Water Resources Management: Model Region Mongolia. Project Profile
| Татаж авах |

MoMo Consortium (2009):
MoMo – IWRM in Central Asia â€� Model Region Mongolia (MoMo): Case Study in the Kharaa River Basin. Final Project Report
| Татаж авах |

MoMo Consortium (2017):
Бодлогын хураангуй Version 22. Sept 2017
| Download |

Stäudel, J.: Seyfarth, R. & Londong, J. (2012):
MoMo Fact Sheet iPiT® - integrated Personal innovative Toilet.
| Татаж авах |

Sullivan, C. & van Afferden, M. (2012):
MoMo Fact Sheet Waste Water Treatment Plant with Integrated Wood Production.
| Татаж авах |

Wesenfeld H.& B. Scharaw, B. (2012):
MoMo Fact Sheet – SBR pilot plant on the central waste water treatment plant in Darkhan City
| Татаж авах |

| Төслийн үр дүнд хэвлэн нийтлэгдсэн бүтээлийн жагсаалт (эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг багтаасан) |


Баримтат кино


| MoMo By the River |


| Water for the Mongolian Steppe |


| IWRM-MoMo project overview |