Төслийн баг
Төслийн ерөнхий зохицуулалт

Төслийн удирдагч
Проф. Др. Диетрих Борхардт | UFZ, Магдебурт | имейл илгээх |

Төслийн зохицуулагч
Др. Мартин Пфайффер| UFZ, Магдебурт  | имейл илгээх |
Др. А. Саулегүл | UFZ, Магдебурт  | имейл илгээх |

Төслийн орон нутаг дахь зохицуулагч
Др. Даниел Карте | МГТИС Улаанбаатар хот  | имейл илгээх |

Төслийн оффис менежмент | Улаанбаатар хот
А. Чимэгсайхан | Улаанбаатар хот дахь төслийн оффис  | имейл илгээх |

Модуль 1: Сав газрын менежмент

Др. Инес Домбровский | Германы Хөгжлийн Хүрээлэн | имейл илгээх |
Др. Жиен Карло Родригуиез | Германы Хөгжлийн Хүрээлэн | имейл илгээх |
Др. Юүргэн Хофманн| Лайбницийн Хүрээлэн | имейл илгээх |
Хинрих Паулсен | Террестрис ХХК | имейл илгээх |
Др. Ралф Ибиш| UFZ, Магдебурт | имейл илгээх |

Модуль 2: Мониторинг

Др. А. Саулегүл | ШУА, Улаанбаатар хот  | имейл илгээх |
Др. Даниел Карте | UFZ, Магдебурт | имейл илгээх |
Катяа Вестпал | UFZ, Магдебурт | имейл илгээх |
Др. Юүргэн Хофманн| Лайбницийн Хүрээлэн | имейл илгээх |
Др. Шаравын Бүрэн | FhAST Илменау | имейл илгээх |
Проф. Др. Мартин Осчипка | Дрездений ТИС | гэрээт судлаач | имейл илгээх |

Модуль 3: Усны технологи

Др. Шаравын Бүрэн | FhAST Илменау | имейл илгээх |
Диплом инженер. Улрих Геөршил | пи2эмБерлин ХХК | имейл илгээх |
Ёорн Хеппелер | пи2эмБерлин ХХК | имейл илгээх |
Диплом инженер. Иенс Илиан| Бергман Бетон+бохир ус зайлуулах техник ХХК | имейл илгээх |

Хавсарга модуль 3: Нөөц чадавхийн хөгжил

Бүх хамтрагчид: дээр дурдсан